لیوان آینه‌ای

لیوان آینه ای با استفاده از یک اصل نوری مورد استفاده در هنر از قرن ۱۵ میلادی به نام واریخت‌سازی یا آنامورفیک (anamorphosis) ساخته شده است. هنر واریخت یا هنر آنامورفیک در اصل نوعی از نقاشی است که از یک زاویه شکلی درست دارد و از دیگر زوایا با نمایی دارای اعوجاج دیده می‌شود. آفریدن این آثار نیازمند درکی عمیق از شیوه کار آینه‌های گوناگون و قوانین بازتابش است.

۳۵۷,۰۰۰ تومان

لیوان آینه ای ویداوین یک ماگ آیینه ای معمولی نیست. یک شعبده‌باز است که تصویر قرار گرفته بر روی زیرلیوانی را به یک اثر هنری تبدیل می‌کند. در واقع، تصویر زیرلیوانی تنها از میان لیوان قابل دیدن است. راز این اتفاق در سطح آینه‌ای لیوان و طراحی زیرلیوانی نهفته است. تصویر قرار گرفته بر روی زیرلیوانی که یک تصویر خاص و غیرمعمول است، با استفاده از تکنیک خطای دید طراحی شده است. این محصول ویداوین با نام‌های مختلف شناخته می‌شود که ویداوین نام لیوان آینه‌ای را برای آن انتخاب کرده است اما با نام‌های لیوان جیوه‌ای ، لیوان جادویی ، لیوان انعکاسی ، لیوان پدیدار شونده و لیوان خطای دید نیز در بین علاقمندانش شناخته می‌شود.