هیچ محصولی یافت نشد.

دیوار پوش کرنر از کنار هم قرار گرفتن تایل های کرنر ساخته میشود. شما میتواند از میان طرح های آماده یکی را انتخاب کنید یا اینکه دو تصویر برای ما ارسال کنید دیوارپوش سه بعدی را با عکس های شما به صورت اختصاصی تولید کنیم. دیوار پوش سه بعدی اجازه خلاقیت زیاده به شما میدهد. میتواند یک دیوار کامل را با آن پوشش دهید یا اینکه بخشی از دکور را با آن اجرا کنید.